ŻYCZYMY UDANEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU!!! DO ZOBACZENIA W NOWYM 2021 ROKU!!!

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów- rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRZYCY

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Termin

Tematyka

Uwagi

11-12 IX 2018r. 

 

 

Zebrania klasowe

- Sprawy organizacyjne szkoły

-Kl. III A i III B GIM- spotkania ogólne

 z Dyrektorem szkoły – Egzamin gimnazjalny

- Kl. VIII - spotkanie z Dyrektorem – Egzamin ósmoklasisty

 

Spotkania z wychowawcami poszczególnych klas 

SP i oddziały gimnazjalne

 

24 X 2018r.

(środa)

16.00-17.00

 

Dni otwarte szkoły

 

Spotkania indywidualne

 z nauczycielami

dla uczniów i rodziców

20-21 XI 2018r.

Zebrania klasowe

-Informacje o wynikach nauczania

 

Spotkania z wychowawcami poszczególnych klas 

SP i oddziały gimnazjalne

13 XII 2018r.

(środa)

16.00-17.00

 

Dni otwarte szkoły

 

 Spotkania indywidualne

 z nauczycielami

dla uczniów i rodziców

8-9 I 2019r.

 

Zebrania klasowe

- Wyniki klasyfikacji śródrocznej

Spotkania z wychowawcami poszczególnych klas 

SP i oddziały gimnazjalne

 

27 II 2019r.

(środa)

16.00-17.00

 

Dni otwarte szkoły

 

Spotkania indywidualne

 z nauczycielami

dla uczniów i rodziców

26-27 III 2019r.

Zebrania klasowe

- kl. III A i III B GIM- spotkanie przed Egzaminem gimnazjalnym

- kl. VIII – spotkanie przed Egzaminem

ósmoklasisty

Spotkania z wychowawcami poszczególnych klas 

SP i oddziały gimnazjalne

 

14-15 V 2019r.

Zebrania klasowe

- Poinformowanie rodziców uczniów

o przewidywanych ocenach rocznych                     i zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi

Spotkania z wychowawcami poszczególnych klas

 SP i oddziały gimnazjalne

 

 

Uwaga!

1. Wychowawcy poszczególnych klas mogą organizować zebrania  również w innych

    uzgodnionych z rodzicami terminach.

 

2. W uzasadnionych przypadkach wyżej przedstawione  terminy zebrań  klasowych mogą

     ulec zmianie.