Kadra

Ewa Thiemann

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Nauczanie początkowe