ŻYCZYMY UDANEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU!!! DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!!!

Aktualności

24 maja 2020 11:12 | Aktualności

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KL. I-III!

Od 25 maja 2020r.do dnia 7 czerwca w Szkole Podstawowej w Górzycy przywraca się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne tylko dla uczniów kl.III. Natomiast zajęcia w klasach pierwszych i klasie drugiej będą kontynuowane w formie zdalnej.

czytaj więcej »

24 maja 2020 11:11 | Aktualności

SZANOWNI RODZICE I NAUCZYCIELE!

Od 25 maja do 7 czerwca 2020r. nadal zawiesza się działalność punktu i oddziału przedszkolnego w SP w Górzycy.

czytaj więcej »

24 maja 2020 11:09 | Aktualności

Uwaga Rodzice i Nauczyciele!

W dniu 22 maja 2020r. nasza szkoła otrzymała od organu prowadzącego kolejne laptopy, które zostaną wykorzystane do realizacji zdalnego nauczania dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci). Proszę o zgłaszanie przez rodziców i nauczycieli informacji o potrzebie wypożyczenia...

czytaj więcej »

19 maja 2020 14:13 | Aktualności

Z powodu tragicznej śmierci naszych absolwentów....

Z powodu tragicznej śmierci naszych absolwentów: Piotra Jamrożego i Jakuba Stępnia wyrazy współczucia dla Rodziców i najbliższej Rodziny składają: Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy

czytaj więcej »

18 maja 2020 15:15 | Aktualności

SZANOWNI NAUCZYCIELE I RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE KL. VIII

Od 25 maja 2020r. MEN umożliwia uczniom kl. VIII na terenie szkoły indywidualne lub grupowe konsultacje skierowane w pierwszej kolejności z przedmiotów, z których przystąpią do egzaminu ósmoklasisty,a także w miarę potrzeb z innych przedmiotów. Konsultacje zostaną zorganizowane...

czytaj więcej »

18 maja 2020 15:11 | Aktualności

100 ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II

100 rocznica urodzin papieża Jana Pawła II przypada 18 maja. Mimo, że od śmierci Karola Wojtyły minęło już 15 lat, pamięć o nim, jego czynach i pontyfikacie pozostaje ciągle żywa. Dlatego uczniowie w ramach lekcji, z inicjatywy pani Elżbiety Lont postanowili wystroić okna swoich domów,...

czytaj więcej »

18 maja 2020 14:53 | Aktualności

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KL. I-III!!!

Od 25 maja 2020r.do dnia 7 czerwca MEN przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I-III. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej realizują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast opiekuńczo-wychowawcze inni...

czytaj więcej »

18 maja 2020 14:49 | Aktualności

SZANOWNI RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM!

Od 6 maja 2020r. MEN wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy, umożliwiło otwieranie żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Od 25 maja 2020r. istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci z punktu...

czytaj więcej »

13 maja 2020 23:31 | Aktualności

TELEMOND - PRAKTYKI W ZAWODZIE ŚLUSARZ I OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - INFORMACJE DLA KLASY 8

Jak zostać praktykantem w firmie TELEMOND? zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w załącznikach.

czytaj więcej »

13 maja 2020 23:28 | Aktualności

UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SŁUBICACH - ULOTKI INFORMACYJNE DLA KLAS 8

Zachęcamy naszych ósmoklasistów do zapoznania się z ulotkami. Więcej informacji na stronie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach: www.liceum.amu.edu.pl

czytaj więcej »